مقالات

اصول صحیح کاربرد نردبان ها

روش صحیح کاربرد نردبان ها

قبل از کار کردن با نردبان برای اولین بار، دستورالعمل کارخانه تولیدکننده و قوانین رسمی ایمنی[۳] را مطالعه کنید.
در کلیه اموری که در آن‌ها نیاز به کاربرد نردبان می‌باشد، استفاده از نردبانهای محکم و با ثبات بر روی یک سطح صاف توصیه می‌شود.
هر نردبان را صرفاً جهت مصارفی که برای آن طراحی شده‌است، مورد استفاده قرار دهید که در این مورد می‌توانیم به پیشنهادها و توصیه‌های کارخانجات تولیدکننده مراجعه نماییم.
پایه نردبان را در زاویه‌ای قرار دهید که به ازای هر ۱۰۰ سانتی‌متر طول نردبان، معادل ۲۵ سانتی‌متر از دیوار فاصله داشته باشد (اعداد تقریبی و نسبی هستند)؛ یعنی باید فاصله پای نردبان از پای دیوار، یک چهارم طول نردبان باشد. کلاً می‌توان گفت که زاویه ۷۵ درجه در برابر دیوار عمودی حالت نسبتاً مناسبی برای ایمنی محسوب می‌شود. هشدار: وضعیت پایه نردبان و کیفیت سطح زمین نقش مهمی برای ایمنی بازی می‌کنند.
در هر زمان تنها یک نفر مجاز به بالا رفتن از نردبان می‌باشد.
برای افزایش طول نردبان نباید آن را روی چیزهای متحرک دیگری قرار داد؛ همچنین هرگز دو نردبان کوتاه را متصل نکرده و به جای نردبان بلند مورد استفاده قرار ندهید.

تذکر

نردبان یکطرفه بیش از ده متر ممنوع است.
سطح بالایی نردبان باید حداقل ۱ متر بالاتر از تکیه‌گاه بالایی قرار گیرد.
در هنگام حمل و نقل نردبانها، آن‌ها را موازی با سطح زمین و با احتیاط حمل نموده و از سقوط ناگهانی آن‌ها جلوگیری نمایید.
افرادی که از نردبانها استفاده می‌کنند باید از کفشهای مقاوم در مقابل سرخوردگی استفاده کنند.
همواره از خطوط انتقال نیرو دوری نموده و حداقل ۳ متر از آن‌ها فاصله داشته باشید، اگر ولتاژ بیش از ۵۷۰۰۰ ولت است، فاصله ایمنی ۵ متر می‌باشد و در زمان لازم، ضرورتاً از نردبانهای با ریلهای نارسانا استفاده کنید. در این موقع پوشیدن لباس محافظ و کفش‌های استاندارد دارای مجوز با کفهای لاستیکی نیز الزامی ست.
پایه‌های نردبان باید هم سطح بوده و محکم بر روی زمین قرار گیرند. در مواقعی که سطح زمین نرم (سطحی که با قرار گرفتن نردبان روی آن دچار فرورفتگی می‌شود) یا ناهموار است، باید در زیر پایه‌های نردبان، تخته محکم و یکدستی قرار داده شود.
برای اثبات امنیت نردبان، آن را قبل از استفاده تست کنید تا مشخص شود که نردبان لق نمی‌زند و روی سطح زمین ثابت است، برای حصول اطمینان از استحکام نردبان، هر دو طرف آن را به دیوار یا تکیه‌گاه ثابت دیگری، تکیه دهید.
نردبان را در محلهای پر رفت‌وآمد استفاده نکنید و در صورت لزوم اطراف نردبان را محصور نموده و از ورود افراد متفرقه به این محل ممانعت به عمل آورید.
در مواقعی که نردبانها در محل درگاه مورد استفاده قرار می‌دهید، کلیه درهای ورودی در مجاورت محل قرارگیری نردبان را بطور موقتی نمایید و در صورتی که در حتماً باید باز بماند یا نردبان باید روی سطی شیب دار قرار گیرد، از فرد دیگری تقاضا کنید تا در پای نردبان و در کنار آن بایستند تا از واقع شدن تصادف احتمالی جلوگیری شود.
محوطه بالایی و پایینی قرارگیری نردبان بایستی تمیز و بدور از هرگونه اشیاء اضافی باشد.
نردبان باید طوری قرارگیرد که سطح بالایی آن حداقل ۳ فوت (ا متر) بالاتر از تکیه‌گاه بالایی باشد که این قسمت به عنوان دستگیره‌ای برای پیاده شدن بر روی بام، داربست و… بکار می ورد.[۴]

دیدگاهتان را بنویسید