رویه ارسال سفارشات شما

ارسال سفارشات از طریق باربری و چاپار به صورت پس کرایه می باشد.

(تاریخ به روز رسانی مرداد ماه 1402)

شرایط ارسال تحت شرایط زیر می باشد.

1- زمان تحویل کالا به بابری و چاپار بین 2 تا 4 روز  کاری می باشد.

2- انتخاب باربری به عهده فروشنده می باشد.

3-در صورتی که شهر مقصد به صورت مستقیم تحت پوشش این باربری ها باشد، ارسال به صورت مستقیم و در صورتی که امکان ارسال کالا به صورت مستقیم فراهم نباشد و کالا به صورت عبوری به شهر مقصد ارسال گردد.  کرایه به عهده خریدار است. کرایه حدودی برای هر مسیر در تاریخ به روزرسانی این متن 200 هزار تومان می باشد.

4- در صورتی که مشتری چاپار را انتخاب نماید و در شهر ایشان نمایندگی چاپار نباشد بار به صورت اتوماتیک از طریق باربری ارسال و مسئولیت آن با خریدار می باشد.

5- هزینه تخلیه بار و انبارداری طبق تعرفه باربری ها معادل 30 درصد هزینه ارسال می باشد که خریدار موظف به پرداخت آن می باشد.

6- هزینه چاپار بر اساس قوانین شرکت چاپار تعیین میگردد.

7- فروشگاه فقط موظف به تحویل کالا به باربری و یا چاپار ظرف 2 تا 4 روز بوده و پیگیری های آتی به عهده خریدار می باشد. فروشنده تعهدی در مورد زمان تحویل و کرایه باربری و چاپار ندارد.

8- هزینه ارسال سفارش طبق تعرفه باربری ها و چاپار می باشد و فروشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن ندارد. (تاریخ به روز رسانی مرداد 1402)

 

با تشکر