وبلاگ

کدام نردبان بهتر است؟

در انتخاب نردبان باید به نکات زیادی توجه داست.

می توان مهمترین عوامل را به ترتیب اول ضخامت پروفیل نردبان دوم مواد اولییه مصرفی کارخانه و سوم جنس و ضخامت قفل و لولای نردبان دسته بندی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید